select * from s3n_content_type where id_content_type = GDPR
www.designchotebor.cz

TUTO SPOLEČNOST VÁM DOPORUČUJEME

GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uděluji tímto souhlas se zpracováním mých osobních údajů nad rámec zákonných povinností společnosti DESIGN s.r.o. a to e-mailový kontakt a telefonní kontakt.

Uvedené údaje budou použity výhradně pro účely správy a technického zabezpečení, k zasílání např. zápisů, pozvánek a materiálů na provozní informace.
Dále jsou evidovány telefonní čísla pro případ komunikace.

Uvedené údaje mohou být předány třetím osobám pouze tehdy, pokud budou použity výhradně k zásadním účelům pro moje kontaktování.

Souhlas se uděluje na dobu určitou a nebudou zpracovávána déle, než dva roky po ukončení.
Souhlas je možné kdykoli odvolat.

NOSNÉ PROGRAMY / O SPOLEČNOSTI / AKTUALITY / REFERENCE / KONTAKTY / POPTÁVKY NÁKUP